Old heros don't die, they fade away

Produktlivscykel

Alla produkter följer en kurva som kallas för produktlivscykel, gemensamt för alla är att de har en början och ett slut. Det som skiljer olika produkter åt, är var de befinner sig på kurvan, hur långa de olika faserna är och hur lång kurvan är. Om man tar modekläder pratar vi om en säsong, oftast en årsatid, men i alla fall mindre än ett år. Industrigas i cylindrar å andra sidan har överlevt ett sekel som produkt, med väldigt lite förändringar.

Produktlivscykeln har 6 faser:

  1. Produktutveckling
  2. Introduktion
  3. Tillväxt
  4. Mognad
  5. Nedgång
  6. Avveckling

Att veta vilken fas, och var i fasen, ens produkter befinner sig i är avgörande för framgång. Det påverkar det mesta såsom marknadsstrategi, marknadsföring, prissättning och distributionskanaler.

Fact 21

Vi hjälper er gärna med produktlivscykelanalys för att utröna produktens fas och om erbjudandet är i harmoni. Utifrån analysresultatet hjälper vi till att skapa ett åtgärdsprogram och förslag till implementeringsplan. Kontakta oss för mer information om hur vi kan supporta er: info@fact21.se.