"Produktledning"

BMW Isetta

Affärer uppstår där kundbehov matchas mot produktutbudet. Precis som med alla lösningar, politiska eller tekniska, så är de ofta kompromisser. För att tillfredsställa en tillräckligt stor skara tvingas man till kompromisser. Självklart kan man se detta som ofullkomligheter men det kan också ses som mångsidighet. Därför är det viktigt att känna sina kunder och sin marknad. För att över tid försäkra sig om en bra match mellan kundernas behov och den erbjudna produkten behöver man följa upp marknadens utveckling;

Det är när man missar att göra dessa analyser som man löper stor risk för obehagliga överraskningar. Bara för att man är bäst i världen på matrisskrivare, betyder det inte att man är försäkrad mot motgång. Teknikskiftet till laserskrivare krävde flera företagsoffer.

produktutveckling

Produktutveckling är vad som föregår både en produkts födelse, anpassning och förnyelse...

4P

4 P är en produktcentrisk genomlys-ningsmetod av ett erbjudande eller affärsmodell...

4C

4 C är en kundcentrisk genomlysningsmetod för ett erbjudande eller affärsmodell...

Produktlivscykel

Alla produkter följer en kurva som kallas för produktlivscykel, gemensamt för alla är att de har en början och ett slut...