"Affärsutveckling"

All företagsamhet bygger, liksom livet, på tillväxt. Kunder försvinner, eller fasas ut och därför behöver man nya. Maskiner och utrustning blir omoderna eller slits ut och kräver därför nyinvesteringar. De anställda vill ha högre löner och i samhället i stort har man inflation, och för att tillfredsställa de första och värja sig mot det andra behövs tillväxt. Man har också en marknadstillväxt i branschen att ta hänsyn till, vilket kräver att man växer med minst denna tillväxt för att behålla sin marknadsandel.

En annan sida, än volymen, är att öka (växa) marginalen. Även här gäller det ha en strategi och plan för hur man skall åstadkomma en positiv förändring. Fyra viktiga områden för att på ett kontrollerat sätt utveckla affären:

strategi

All affärsutveckling utgår från dagsläget. Att inte ha en bra och genomlyst uppfattning om nuläget....

planer

All affärsverksamhet behöver en uppdaterad affärsplan. Affärsplanen ger verksamheten struktur...

förändring

Bland de svårare att åstadkomma, är bestående förändring. En sådan kräver väl genomtänkt planering...

portfölj

De flesta företag har en eller flera grupp/er produkter, löst eller hårt sammansatt, en så kallad produktportfölj...