Kraftwerk, Stockholm 2014

Produktutveckling

Produktutveckling är vad som föregår både en produkts födelse, anpassning och förnyelse. Alla produkter behöver från tid till annan utvärderas, utifrån hur de möter marknadens behov. Ett utvecklingsprojekt följer normalt ett givet schema:

  1. Analys
  2. Målformulering
  3. Genomförande
  4. Implementering

Projektmetodiken varierar och följer ofta rådande mode. LEAN och Agil metodik är sådant som gäller idag

- det viktiga är att ha en metodik som stödjer det mål man har. Att utveckla läkemedel, den första Iphonen, den 5é generationen Iphone eller en ny stor release av Windows är inte samma sak. Det är viktigt att välja rätt metod för rätt projekt.

Fact 21

Vi hjälper er gärna med all typ av projekthantering. Vi kan hjälpa till med allt från analys,planering, administration eller enstaka steg i projektet såväl som ta hand om helheten. Kontakta oss för mer information om hur vi kan supporta er: info@fact21.se.