"Marknadsföring"

När kommunikationsmixen skall bestämmas, är det viktigt att planera vad man vill uppnå, och analysera sina möjligheter. Först efter detta kan man avgöra vad som krävs. Oftast är ekonomin den mest begränsande faktorn när kommunikationsplanen spikas, och ibland är den enklaste lösningen den mest kostnadseffektiva.

Målet med marknadskommunikation är att genom förtydligande av produkten för målgruppen, korta ledtiderna i köpprocessen och generera mer vinst. Processen är som läckande hinkarna med 5 steg

(%-siffrorna visar hur många av föregående steg som når nästa):

  1. Exponering (90%)
  2. Bearbetning (60%)
  3. Kommunikationseffekter (33%)
  4. Målgruppsrespons (70%)
  5. Vinst

Detta gör att det är extra viktigt att göra rätt sak av rätt anledning.

trycksaker

Från tid till annan vill man presentera företagets produkter och kompetens, vilket ofta görs i produktblad & produktkatalog....

annonser

Annonsering kan ske i flera olika kanaler och av flera olika skäl...

events

Events är samlingsnamnet för kundmöten under speciella omständigheter, utanför kundens arbetsplats...

internet

Den allra viktigaste marknadsföringskanalen idag är nog internet. Det är hit de flesta vänder sig när de vill veta mer om något...