portföljutveckling

Skapande och support av strategisk och operativ plan för utvidgningav produktpaletten med helt nya grupper av produkter för region inom större europeisk koncern. Uppdraget omfatta både teknisk och komersiell kunskapsöverföring och joursupport.

utbildning

Ansvarig för framtagning och genomförande av kurs, “Produktframtagning och tillverkningsprocesser, 25 Yh-poäng.” Kursen ingår i en tvåårig utbildningen för Tekniska Företagssäljare.

produktutveckling

Utvecklande av ny produktlinje tillsammans med större global OEM. Ett arbete där en harmoni mellan design och tekniska och legala krav skall möta flera användargruppers olika önskemål. Linjen riktar sig till de högre pris- och prestandasegmenten.

webtjänst

Website med prenumerationstjänst som tillhandahåller förklarade och uppdaterade uppgifter och länkar om lagar och regler som styr den svenska arbetsmiljön.

affärsutveckling

Ställa om ett grossistföretag till webb-handlare. Analys, workshop och rapport kring och tillsammans med traditionellt grossistföretag. Det resulterade i ett åtgärdspaket för snabba förbättringar.

nytt produktprogram

Harmonisering av olika lokala produktprogram, och tillägg av nya applikationer för att skapa ett globalt program, dessutom riktningsförändring från produktcentrisk till kundcentrisk. Ett projekt hos större globalt företag som omfattade hela verksamheten den i aktuella division.