Vattenkran

4 C

4 C är en kundcentrisk genomlysningsmetod för ett erbjudande eller affärsmodell. Med kundbehovet i centrum fokuserar den mer på levererade fördelarna.

Kundlösningar

Det centrala är att erbjuda kunden en lösning på ett reellt problem eller behov. Det viktiga är inte "saken" utan behovsuppfyllelsen.

Komfort

Kunderna vill ha tillgång till sina produkter så enkelt och bekvämt som möjligt. För att citera "Dilberts" konklusion av senaste marknadsundersökningen: "kunderna vill ha en bättre produkt som är gratis".

Kommunikation

Det är viktigt att informera om den marknadsförda lösningen. Samtidigt är det bra att förstå att kunderna inte uppskattar att objektifieras.

Kundkostnader

Kunderna tenderar till att inte bara se till priset utan till det de upplever som kostnaden. Detta innefattar sådant som eventuellt negativa effekter på miljö eller arbetsmiljö.

Som kan uttydas ur exemplet om pris under 4P, så gör det stor skillnad om priset eller kostnaden är låg. Där lyckas man få ett väldigt lågt enhetspris, på bekostnad av servicen. Köparen tog omedvetet över ansvar för paketering, distribution och säkerhetsarbete runt detta. Då kunden inte har kemikalier som kärnaffär, drar kunden på sig arbete och investeringar utan synergi till det kunden är duktig på - stora kostnader, som snabbt konsumerar eventuella vinster det låga priset genererade.

Fact 21

Vi hjälper er gärna med denna typ av analys för att utröna om det finns diskrepanser i erbjudandet. När väl dessa är identifierade så får man skapa ett åtgärdsprogram för att skapa balans i erbjudandet. Kontakta oss för mer information om hur vi kan supporta er: info@fact21.se.