Strategi i aborrland

Nutidsanalys

Marknadsvillkor

All affärsutveckling utgår från dagsläget. Att inte ha en bra och genomlyst uppfattning om nuläget kan ledda till katastrof. Bland det första är att definiera marknadsvillkoren:

 • Graden av koncentration
 • Graden av produktdifferentiering
 • Tillväxttakt
 • Kapacitets- & kostnadsförhållanden
 • Finansiella förhållanden
 • Etablerings- & exithinder

Konkurrenskrafter

Varje verksamhet är konkurrensutsatt, och för att utveckla affären behöver man även ha en detaljerad bild av konkurrenssituationen. Denna kokar ned till 5 krafter:

 • Rivalitet mellan de befintliga aktörerna
 • Potentiella konkurrenter
 • Kundernas förhandlingsstyrka
 • Leverantörernas förhandlingsstyrka
 • Tillgång till substitut

Konkurrensstrategier

Baserat på dessa analyser väljer man sin framtida konkurrensstrategi. Det finns tre allmängiltiga riktningar:

 • Kostnadsöverlägsenhet
 • Differentiering
 • Fokusering/Segmentering

Fact 21

Vi hjälper er gärna med analys för att utröna om er strategi är i samklang med marknaden. När väl deta är klarlagt så hjälper vi gärna till med att skapa åtgärdsprogram och implementera dessa. Vi har stor erfarenhet av att utreda och implementera nya strategier för produkter, verksamheter, kundgrupper och marknader, etc. Kontakta oss för mer information om hur vi kan supporta er: info@fact21.se.