dinarbetsmiljo.se

Förändringsledning

Bland de svårare att åstadkomma, är bestående förändring. En sådan kräver väl genomtänkt planering och känslig implementering. Det är viktigt när man gör detta att man konsulterar och involverar de människor som är berörda av förändringen. Det är också viktigt att förändringen är:

  • realistisk
  • uppnåbar
  • mätbar

Att "sälja in" försändring är inte en hållbar framgångsstrategi. Tvärtom är det viktigt att förändringar är förstådda och kommunicerade. Det är av stor vikt att medarbetare påverkade av förändringen håller med, eller åtminstone förstår, behovet av förändring. Det bästa är om man kan involvera de berörda på ett tidigt stadium, så att de reellt kan se att de kan påverka. Det är också bäst om man sköter detta i personliga möten/workshops för att skapa maximalt åtagande. E-mail och skrivna memon är ytterst svaga instrument när man vill påverka andra och skapa förståelse. Vad som också hjälper till att öka förändringstakten är delegerande av delar av processen, detta förstärker också känslan av ägarskap och förtrogenhet bland de inblandade. Ledare som inte

konsulterar och involverar sina medarbetare i arbetet med dåliga nyheter, uppfattas som svaga och i avsaknad av integritet. Behandla folk humant och med respekt och det är vad du kommer att få tillbaka.

Principer för förändringsledning

  1. Involvera och sök stöd av folk inom systemet hela tiden (systemet=miljön, processen, kulturen, förhållandet, etc.)
  2. Förstå vid varje tidpunkt var du/organisationen befinner sig.
  3. Förstå var jag vill befinna mig, när, hur, och vilka steg som krävs för detta.
  4. Planera utveckling mot Nr. 3 ovan, i relevanta nåbara mätbara steg.
  5. Kommunicera, involvera, bemyndiga och underlätta medarbetarnas medverkan, så tidigt och så öppet som möjligt.

Fact 21

Vi hjälper er gärna med analys och utförande av både små och stora förändringar. Genom åren har vi jobbat med många förändringsprojekt, bland annat att vrida produktcentrisk försäljningsmodell till kundcentrisk, harmonisera prismodeller över länder och kontinenter, ändra organisationsform från centralistisk till distribuerad, etc. Kontakta oss för mer information om hur vi kan supporta er: info@fact21.se.