Dubbelglass

Affärs- & marknadsplan

Affärsplan

All affärsverksamhet behöver en uppdaterad affärsplan. Affärsplanen ger verksamheten struktur och tydlighet, och är viktigt både för den inre organisationens såväl som omvärldens förståelse av verksamhetens riktning och mål.

En typisk affärsplan innehåller beskrivning av;

  • Nuläget, såväl det ekonomiska, politisk och marknadsmässiga
  • Företagets vision och mål
  • Analys av omvärldens möjligheter och hot
  • Marknads- och aktivitetsplan

Ofta sammanfattas rapporten i en så kallad "Executive summary" vilket är den mest spridda delen av rapporten.

Marknadsplan

Marknadsplanen är i ännu högre grad än affärsplanen ett levande dokument. Marknadsplanen vilar tungt på nulägesanalysen och beskriver målgrupper, kanalstrategier, aktiviteter och mätbara mål.

Bland det viktigaste med en marknadsplanen är de kontinuerliga iterationerna då den följs upp och uppdateras, som möjliggör att lära under processen.

Fact 21

Vi hjälper er gärna med analys och utförande affärs- och marknadsplan. När väl detta är klart så hjälper vi gärna till med att implementera dessa. Vi har lång erfarenhet av att etablera ny verksamhet, nya produkter, expandera verksamhet från entreprenörsdriven till industriell, expandera verksamhet in på nya marknader, etc. Kontakta oss för mer information om hur vi kan supporta er: info@fact21.se.