Trycksaker

Produktblad

Ett mångsidigt och populärt marknadsföringsverktyg är produktbladen. De utgör ofta kärnan av information som kunder och säljorganisationen behöver, för en kreativ dialog runt enskilda produkter.

Produktbladet innehåller typiskt en grafisk presentation av produkten tillsammans med en övergripande beskrivning. Vidare innehåller de en teknisk specifikation och när applicerbart grafiska presentationer av nyckelprestanda.

Produktbladen är ofta basen för hur produkten presenteras på hemsidor och i kataloger och annat marknadsföringsmaterial. De lämpar sig utmärkt för Direkt Marketing eller som bilagor i offerter, utdelningsmaterial på mässor, kundseminarier och liknande sammanhang.

Kataloger

Från tid till annan vill man presentera företagets samlade produkter och kompetens, vilket ofta görs i en produktkatalog. Här samlar man och sorterar alla de produkter man säljer. Katalogen kan i de fall där företaget har väsensskilda produkter till olika kundgrupper, vara flera en för att sörja för varje produktlinje/kundgrupp.

Fördelen med en katalog är att all information finns i en bok, vilken är lättare att hantera för kunden än 45 olika produktblad. Nackdelen med kataloger är att de väldigt snart efter tryckning blir historiska dokument, och innehåller fler och fler förändrade och obsoleta produkter.

Katalogprojekt är ofta stora och inte helt okomplicerade. Då flera olika produktlinjer presenteras är ofta flera produktansvariga inblandade. Idag väljer många nya företag att inte trycka sina kataloger utan bara ha dem som web-tjänster. Detta är riktigt om branschlogiken föreskriver detta. I äldre branscher där man historiskt har använt sig av tryckta kataloger, är det mer vanskligt att överge den tryckta katalogen. Den tryckta katalogen utgör också ett värdefullt verktyg i mötet mellan säljare och kunder.

Fact 21

Vi hjälper er gärna med kompilering, systemering och skapande av katalogmaterial. Vi har lång erfarenhet av komplicerade katalogprojekt i internationell industriell verksamhet. Kontakta oss för mer information om hur vi kan supporta er: info@fact21.se.